وکیل پایه 1 دادگستری

دعاوی حقوقی و کیفری

مشاور حقوقی

مشاوره حقوقی کسب و کار

مشاوره امور قراردادها

جلوگیری از زیان احتمالی

دکتر جلال سلطان احمدی

استاد دانشگاه - وکیل پایه 1 دادگستری - مشاوره حقوقی و امور قراردادها

کاهش دغدغه و استرس حقوقی در کسب و کار با مشاوره حقوقی امکان پذیر است

درباره دکتر جلال سلطان احمدی

کتاب های دکتر جلال سلطان احمدی

مقالات دکتر جلال سلطان احمدی

کارگاه های دکتر جلال سلطان احمدی

تیم حقوقی حرفه ای

بررسی جوانب حقوقی از مناظر مختلف نیازمند یک مشاور حقوقی است

اعتماد متقابل رمز موفقیت حقوقی

رابطه وکیل و موکل در راستای احقاق حقوق تضییع شده بر پایه اعتماد است